VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU NA VAVŘINECKÉM RYBNÍKU 5.5.2012

 

Archiv článků

Počítadlo návštěv

TOPlist

Dne 5.května se na Vavřineckém rybníku tradičně uskutečnilo„Vítání ptačího zpěvu“, které proběhlo i na dalších lokalitách na území ČR. Počasí návštěvníkům i pořadatelům přálo. V rámci této akce bylo rozhodně co pozorovat. Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout některé odchycené druhy ptactva, které bylo následně okroužkováno a puštěno. Součástí odchytu a kroužkování byla krátká procházka kolem rybníka, a byla spojena s odborným výkladem ornitologů.

U Vavřineckého rybníka mohli účastníci vidět různé druhy nejen odchycených ptáků. Z odchycených ptáků se jednalo např. o pěnici černohlavou, strnada rákosního, sýkoru modřinku, rákosníka proužkovaného, rákosníka obecného…aj. Návštěvníci dále mohli pozorovat motáka pochopa, čápa černého, volavku popelavou, konipase lučního, racka chechtavého, racka středomořského, potápku roháče a další druhy ptáků. Dva dny před touto akcí na Vavřineckém rybníku spatřili ornitologové 4 ex tenkozobce opačného, který je částečně tažný, většinou migruje do severní Afriky, jižní Evropy nebo jižní Asie, v některých zemích (Španělsku, Anglii aj.) Tenkozobec opačný je obyvatelem mělkých stojatých vod, slaných jezer nebo mokřin s řídkým vegetačním porostem. Patří do řádu dlouhokřídlí a čeledi tenkozobcovití. V ČR se jedná o druh kriticky ohrožený a chráněný! Zde jsou k dispozici nějaké snímky z akce.