FOTO MĚSÍCE BŘEZNA

 

Archiv článků

Počítadlo návštěv

TOPlist

Čím dál vzácnější druh zvěře, zajíc polní, který velmi rychle mizí z naší kulturní krajiny. Dříve běžný a viditelný téměř na každém poli s remízky, na loukách a lesních okrajích. Dnešní výskyt zajíce polního je lokální, na některých stanovištích se jeho početnost pomalu zvyšuje. O existenci zajíce polního rozhoduje především člověk a s ním i současné hospodaření…Věřme, že se i nadále budeme moci v našich honitbách setkávat s naší drobnou zvěří srstnatou, zajícem polním.

Přeji všem krásné březnové dny nejen za kamny, jak praví pranostika!