Author Archive: Tomáš Vlasák

 
 

FOTO MĚSÍCE SRPNA A NOVÉ SNÍMKY

Přidávám jednu fotografii pro měsíc srpen z letošní srnčí říje, která jako každý rok stála za to. Další snímky ze srnčí říje můžete obdivovat v sekci savci. Též přidávám nové snímky do kategorie hmyz, ptáci a rostliny. Přeji všem krásné srpnové dny!

 

FOTO MĚSÍCE ČERVENCE

Přidávám novou fotografii měsíce července s otakárkem ovocným a přeji všem krásné letní dny!

 

FOTO MĚSÍCE ČERVNA

Přidávám novou fotografii měsíce června se samečkem bramborníčka černohlavého a přeji všem krásné, nikým a ničím nerušené červnové dny!

 

FOTO MĚSÍCE KVĚTNA

Přidávám novou fotografii měsíce května s kriticky ohroženou orchidejí rudohlávkem bahenním, který lze spatřit pouze na několika málo lokalitách v ČR. Přeji všem krásné a provoněné květnové dny!

 

FOTO MĚSÍCE DUBNA

Pro měsíc duben jsem vybral fotografii se šoupálkem dlouhoprstým, ptáčkem velmi hbitým, ale dosti nenápadným, po kmenech stromů šplhajícím spirálovitě. Je typickým obyvatelem jehličnatých lesů Přeji všem krásné jarní dny plné pohody!

 

FOTO MĚSÍCE BŘEZNA

Čím dál vzácnější druh zvěře, zajíc polní, který velmi rychle mizí z naší kulturní krajiny. Dříve běžný a viditelný téměř na každém poli s remízky, na loukách a lesních okrajích. Dnešní výskyt zajíce polního je lokální, na některých stanovištích se jeho početnost pomalu zvyšuje. O existenci zajíce polního rozhoduje především člověk a s ním i současné hospodaření…Věřme, […]