Archiv článků

Počítadlo návštěv

TOPlist

Krajiny

Krajinu lze definovat jako část zemského povrchu, která spolu se společenstvy organismů vytváří jednotný třírozměrný celek. Jedná se o horstvo, pahorkatinu, nížinu a pouštní krajinu…atd. Krajina je jeden celek zemského povrchu vymezený lidským horizontem. Výsledkem je působení přírodních nebo lidských činitelů a jejich vzájemných vztahů. Krajina je dnes do značné míry ovlivněna lidskou činností .V mnohých oblastech se již nesetkáme s přirozenými a člověkem nedotčenými místy. Dnes se už jen ostrůvkovitě vyskytuje přírodní (přirozená) krajina. Přírodní krajina existovala do doby, kdy se začalo rozvíjet pastevectví a zemědělství.

V kategorii KRAJINY lze shlédnout snímky z různých koutů České republiky, ale i ze zahraničí.